خواندن یک فیلد فایل xml در in C#C# :: Read All rows of one field from XML

Rate this post

یک کد کاربردی برای خواندن همه رکوردهای یک فیلد فایل XML در C#

 

XML File:


۱
گروه فنی مهندسی پرهاست
http://www.ParHost.net
گروه فنی مهندسی پرهاست ارائه دهنده خدمات و سرویسهای اینترنتی
۲۸۵۸
۱
<Null>
<Null>

۲
یادداشتها و چرکنویس های من

Home


یادداشتها و چرکنویس های من ، نکته ها و آموزه هایی در مورد فناوری اطلاعات
۲۹۸۹
۱
<Null>
<Null>

 

نمونه کد و تابع بازیابی رکوردها:


string str_XML_File;

void P_Add_to_TextBox(string str_Input = ” “)
{
// if (bol_First_Clear) { textBox1.Text = “”; }
txt_OutPut.Text += Environment.NewLine + str_Input;
}

void P_XML()
{
txt_OutPut.Text = “”;
P_Add_to_TextBox(“Start”);

DataSet obj_DataSet = new DataSet();
obj_DataSet.ReadXml(str_XML_File);

foreach (DataRow obj_DataRow in obj_DataSet.Tables[0].Rows)
{
string str_Temp = obj_DataRow[1].ToString() + ” , ” + obj_DataRow[“site_url”].ToString();
P_Add_to_TextBox(str_Temp);
}

}

private void frm_Main_Load(object sender, EventArgs e)
{
str_XML_File = Application.StartupPath + “db2.xml”;
if (!File.Exists(str_XML_File))
{
MessageBox.Show(“File Xml Not Find nr” + str_XML_File);
P_Add_to_TextBox(“Not Find XML :” + str_XML_File);
return;
}
else
{
P_Add_to_TextBox(“Find XML :” + str_XML_File);
}
}
private void btn_Load_XML_Click(object sender, EventArgs e)
{
P_XML();
}

 

بیشتر بخوانید:   اضافه کردن آیتم به لیست باکس در C# How might I add an item to a ListBox?

Check Also

Routing in asp.net مشکل عدم نمایش فایل ریسورس WebResource.axd در زمان استفاده از روتینگ Routing asp.net web form

مشکل عدم نمایش فایل ریسورس WebResource.axd در زمان استفاده از روتینگ Routing asp.net web form

زمانی که از روتینگ Routing در asp.net web form استفاده میکنیم یک سری مشکل ممکن است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *