خواندن یک فیلد فایل xml در in C#C# :: Read All rows of one field from XML

یک کد کاربردی برای خواندن همه رکوردهای یک فیلد فایل XML در C#

 

XML File:


۱
گروه فنی مهندسی پرهاست
http://www.ParHost.net
گروه فنی مهندسی پرهاست ارائه دهنده خدمات و سرویسهای اینترنتی
۲۸۵۸
۱
<Null>
<Null>

۲
یادداشتها و چرکنویس های من
http://blog.parhost.net/
یادداشتها و چرکنویس های من ، نکته ها و آموزه هایی در مورد فناوری اطلاعات
۲۹۸۹
۱
<Null>
<Null>

 

نمونه کد و تابع بازیابی رکوردها:


string str_XML_File;

void P_Add_to_TextBox(string str_Input = ” “)
{
// if (bol_First_Clear) { textBox1.Text = “”; }
txt_OutPut.Text += Environment.NewLine + str_Input;
}

void P_XML()
{
txt_OutPut.Text = “”;
P_Add_to_TextBox(“Start”);

DataSet obj_DataSet = new DataSet();
obj_DataSet.ReadXml(str_XML_File);

foreach (DataRow obj_DataRow in obj_DataSet.Tables[0].Rows)
{
string str_Temp = obj_DataRow[1].ToString() + ” , ” + obj_DataRow[“site_url”].ToString();
P_Add_to_TextBox(str_Temp);
}

}

private void frm_Main_Load(object sender, EventArgs e)
{
str_XML_File = Application.StartupPath + “\\db2.xml”;
if (!File.Exists(str_XML_File))
{
MessageBox.Show(“File Xml Not Find \n\r” + str_XML_File);
P_Add_to_TextBox(“Not Find XML :” + str_XML_File);
return;
}
else
{
P_Add_to_TextBox(“Find XML :” + str_XML_File);
}
}
private void btn_Load_XML_Click(object sender, EventArgs e)
{
P_XML();
}

 

بیشتر بخوانید:   خطا در زمان بیلد پروژه RROR OCCURRED WHILE SIGNING

همچنین ببینید

c# Shrp Programing

How to search through all items of a combobox in C#?

بدست آوردن متن همه آیتمهای داخل یک کومبو باکس در برنامه نویسی با C# I …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.