گروه فنی مهندسی پرهاست ParHost

    5, “orderby” => “rand” ); $rand_posts = get_posts( $args ); foreach( $rand_posts as $post ) : ?>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *