آرشیو برچسب های: Encrypt

8 روش برای جلوگیری از هک کردن در Asp.Net

حملات مهندسی اجتماعی

ASP.NET Security: 8 Ways to Avoid Attack Wei Meng Lee مواردی را برای جلوگیری از هک شدن سایتهای اینترنتی پیشنهاد کرده اند که در زیر آورده شده است. 1-Cross-site Scripting 2-SQL Injection 3-Validate your User Inputs 4-Use Hashing to Store your Passwords 5-Encrypt Sensitive Data 6-Store Secure Information in the Registry 7-Do Some Housekeeping before You Deploy Your Web Application …

ادامه مطلب »