Home » Tag Archives: دعا

Tag Archives: دعا

شاید پیشرفت ما نتیجه حمایت دیگران باشد

غرق شدن کشتی

5 / 5 ( 1 امتیاز ) کشتی در طوفان شکست و غرق شد. فقط دو مرد توانستند به سوی جزیره کوچک بی آب و علفی شنا کنند و نجات یابند. دو نجات یافته دیدند هیچ نمی توانند بکنند، با خود گفتند بهتر است از خدا کمک بخواهیم. بنابراین دست به دعا شدند و برای این که ببینند دعای کدام …

Read More »