رفع خطای HTTP Error 500.19 در IIS

Rate this post
یه سایت asp.net web form 4.8 تو لوکال بر روی iis اجرا کردم خطای زیر رو نمایش میده
This configuration section cannot be used at this path. This happens when the section is locked at a parent level. Locking is either by default (overr

HTTP Error 500.19 – Internal Server Error

The requested page cannot be accessed because the related configuration data for the page is invalid.

Detailed Error Information:

Module    IIS Web Core
Notification    BeginRequest
Handler    Not yet determined
Error Code    0x80070021
Config Error    This configuration section cannot be used at this path. This happens when the section is locked at a parent level. Locking is either by default (overrideModeDefault=”Deny”), or set explicitly by a location tag with overrideMode=”Deny” or the legacy allowOverride=”false”.
Config File    ?D:wwwweb.config
Requested URL    http://127.0.0.1:80/home
Physical Path    D:wwwhome
Logon Method    Not yet determined
Logon User    Not yet determined

Config Source:

  58:  <system.webServer>
  59:   <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>
  60:  </system.webServer>

More Information:

This error occurs when there is a problem reading the configuration file for the Web server or Web application. In some cases, the event logs may contain more information about what caused this error.View more information »

I had the same problem. Don’t remember where I found it on the web, but here is what I did:

 • Click “Start button”
 • in the search box, enter “Turn windows features on or off”
 • in the features window, Click: “Internet Information Services”
 • Click: “World Wide Web Services”
 • Click: “Application Development Features”
 • Check (enable) the features. I checked all but CGI.
بیشتر بخوانید:   انتقال مکالمه Call Diverting

btw, I’m using Windows 7. Many comments over the years have certified this works all the way up to Windows 10 and Server 2019, as well.

Check Also

دومین جلسه کارگاه آموزشی رایگان آشنایی با اختلال طیف اتیسم پنجشنبه 26/07/1397 ساعت 10 الی 11 What is Autism? مدرس : دکتر فاطمه خاندانی، دکترای تخصصی روانشناسی، موسس و مدیرعامل موسسه خیریه مهرگسترپرهام تهران شماره ثبت 44662 با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران – آشنایی با اختلال طیف اُتیسم – علت اختلال طیف اُتیسم – علائم و نشانگان اختلال طیف اُتیسم – بهترین زمان تشخیص اختلال طیف اُتیسم – مداخلات تاثیرگذار ، مدیریت و درمان برای شرکت در دوره های رایگان آشنایی با اُتیسم با شماره 86026252 تماس بگیرید محل برگزاری : تهران ، یافت آباد، بلوار معلم، میدان معلم، خیابان تختی، مجتمع خدمات بهزیستی شهید ذوالفقاری ، ساختمان موسسه خیریه مهرگستر پرهام تهران، فعال حوزه اُتیسم http://MGPTC.com

دومین جلسه کارگاه آموزشی رایگان آشنایی با اختلال طیف اتیسم

دومین جلسه کارگاه آموزشی رایگان آشنایی با اختلال طیف اتیسم پنجشنبه ۲۶/۰۷/۱۳۹۷ ساعت ۱۰ الی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *