ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی بعلاوه دستور العمل اجرایی تاسیس، انحلال و اداره موسسات غیر دولتی و خیریه

قوانین حقوقی و مدنی قانون Law لایحه ماده

ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰مجلس محترم شورای اسلامی بعلاوه دستور العمل اجرایی تاسیس، انحلال و اداره موسسات غیر دولتی و خیریه موضوع بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون

ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

ماده ۲۶- سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:
۱- تاسیس مهدهای کودک
۲- تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی
۳- تاسیس خانه سلامت دختران و زنان
۴- تاسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی
۵- تاسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی
۶- تاسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی
۷- تاسیس مراکز توانبخشی معلولیندستور العمل اجرایی تاسیس، انحلال و اداره موسسات غیر دولتی و خیریه موضوع بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون
۸- تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین
۹- تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان
۱۰- تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن
۱۱- تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک
۱۲- تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین
۱۳- تاسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند.

سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیت هایی که جنبه غیر انتفاعی دارند براساس تعرفه ای که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد، وجوهی را بعنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می گردد در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.

در اجرای بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰مجلس محترم شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب جلسه مورخ ۳۰/۲/۸۷ شورای معاونین سازمان، دستور العمل اجرایی تاسیس، انحلال و اداره موسسات غیردولتی و خیریه که در جلسه مورخ ۱۳/۳/۸۷ شورای معاونین سازمان مورد تصویب اعضاء قرار گرفته است به شرح ذیل ابلاغ می گردد.

فرایند تاسیس موسسات غیردولتی

ماده ۱:
انجمنها و موسسات غیردولتی و خیریه موضوع این دستورالعمل به موسساتی اطلاق می گردد که با هدف غیرسیاسی و غیر انتفاعی و عام المنفعه براساس اصول و مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه خدمات در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور تشکیل می شوند.
تبصره: منظور از موسسات موضوع ماده ۱ این دستور العمل کلیه انجمنها،گروهها، کانونها، خانه ها، جامعه ها،جمعیتها، موسسات و خیریه هایی است که در درراستای اهداف سازمان بهزیستی تشکیل می شوند و به لحاظ اختصار منبعد موسسه غیردولتی و خیریه نامیده می شوند.

ماده ۲:
مجوز تاسیس موسسات موضوع این دستور العمل جهت فعالیت اشخاص حقوقی که در راستای اهداف سازمان بهزیستی در استانها فعالیت می نمایند توسط کمیسیون ماده ۲۶ بهزیستی استان صادر می گردد.

ماده ۳:
مجوز تاسیس موسسات این دستورالعمل که در راستای اهداف سازمان بهزیستی به صورت کشوری فعالیت می نمایند توسط کمیسیون عالی صدور و ابطال پروانه های بهزیستی صادر می گردد.

تبصره: وظایف سازمان بهزیستی براساس قانون تشکیل سازمان بهزیستی مصوب جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۹/۱۱/۷۵ مجلس شورای اسلامی، قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می باشد.

ماده ۴:
فعالیت موسسات موضوع این دستورالعمل غیرسیاسی و غیر انتفاعی بوده و در چهارچوب مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران، مستقل از هر گونه وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی و طبق مفاد اساسنامه تیپ و ضوابط و مقررات مربوطه سازمان صورت خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید:   جالب‌ترین مراکز خیریه دنیا کدامند؟

ماده ۵:
موسسات غیردولتی و خیریه موضوع این دستور العمل موظفند اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه تنظیم نمایند.
تبصره: نحوه تاسیس و تعیین اعضای هیات موسس، هیات امنا و هیات مدیره و سایر اهداف و وظایف موسسه غیردولتی و خیریه بر طبق اساسنامه پیوست خواهد بود که به تایید کمیسیون ماده ۲۶ بهزیستی استان میرسد. هرگونه تغییر در اساسنامه نمونه فقط توسط کمیسیون عالی ماده ۲۶ امکان پذیر است.

ماده ۶:
متقاضیان تاسیس انجمنها و موسسات غیر دولتی و خیریه واجد شرایط موظفند در خواست کتبی خود را متضمن خلاصه ای از اهداف و موضوع فعالیت و برنامه های مورد نظر با ذکر چگونگی فعالیت و نشانی کامل خود به همراه نسخه ای از اساسنامه نمونه به بهزیستی شهرستانها یا دبیرخانه کمیسیون استانی تحویل نمایند.

ماده ۷:
فعالیت این قبیل موسسات غیردولتی و خیریه که خواهان انجام فعالیت در بندهای ۱ تا ۱۲ ماده ۲۶ مطابق با اهداف مندرج در اساسنامه موسسه باشند قبل از دریافت پروانه فعالیت از کمیسیون استانی ممنوع می باشد.

تبصره ۱: صدور پروانه فعالیت در بندهای ۱۲ گانه ماده ۲۶ برای دارندگان پروانه تاسیس با نظر به اولویت بندی اهداف در اساسنامه و با توجه به شرایط و توانایی موسس انجام می شود و در صورت درخواست پروانه فعالیت دوم پس از گذشت حداقل یک سال از پروانه فعالیت قبلی و با تائید کمیسیون استانی صادر خواهد شد و صدور بیش از دو پروانه فعالیت برای موسسه منوط به تایید کمیسیون عالی میباشد.
تبصره ۲: برای موسسات خیریه که مجوز خود را از استان اخذ می نمایند ذکر پسوند استان یا شهرستان محل فعالیت، تحت نظارت سازمان بهزیستی در تابلو (مصوب)، سربرگ، مهر و مواردی از این قبیل الزامی می باشد.

 

ماده ۸:
اعضای هیات مدیره باید واجد شرایط ذیل باشند.
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- دارا بودن حداقل ۲۳ سال سن برای موسسات خیریه
۳- دارا بودن حداقل ۱۸ سال سن برای سایر گروهها غیراز موسسات خیریه ویا در صورت داشتن کارت پایان یا معافیت از خدمت برای افراد ذکور
۴- اعتقاد داشتن به یکی از ادیان رسمی کشور
۵- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مدیرعامل و حضور حداقل یک نفر دارای مدرک کارشناسی ترجیحاً مرتبط با فعالیت موسسه در هیات مدیره
تبصره ۱: صلاحیت فنی و تخصصی مدیر عامل می بایست ابتدا به تائید کمیسیون ماده ۲۶ استانی برسد.
۶- داشتن مکان ثابت و مناسب جهت فعالیت موسسه الزامی است.
۷- حداقل دارایی اولیه برای موسسات خیریه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال می باشد.
تبصره ۲: هشت سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم و چهارسال سابقه کار برای دارندگان مدرک کارشناسی غیرمرتبط معادل مدرک کارشناسی مرتبط محسوب می گردد.

 

ماده۹:
مدارک لازم جهت تکمیل پرونده:
۱- فرم درخواست پروانه تاسیس موسسه (پیوست شماره ۲)
۲- تکمیل اساسنامه تیپ ارائه شده از سوی دبیرخانه کمیسیون استانی در دو نسخه که به امضاء اعضای موسسه رسیده باشد.
۳- تصویر تمام صفحات شناسنامه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسین
۴- تصویرکارت یا شماره ملی اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسین
۵- تکمیل فرم مشخصات فردی اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسین
۶- گواهی عدم اعتیاد اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسین
۷- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسین
۸- گواهی وضعیت نظام وظیفه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسین
۹- دو قطعه عکس پرسنلی رئیس هیات مدیره
۱۰- گواهی تایید نام موسسه از اداره کل اسناد و ثبت شرکتهای با ذکر نام استان یا شهرستان محل موسسه
۱۱- صورتجلسه مجمع عمومی و هیئت مدیره
۱۲- تصویر آخرین مدرک تحصیلی اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل
۱۳- اخذ تعهد از موسسه مبنی بر واریز حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال بعد از ثبت به حساب موسسه خیریه به عنوان دارایی اولیه و یا معادل آن جهت اخذ پروانه فعالیت
تبصره ۱: دبیرخانه استانی موظف است با همکاری حراست بهزیستی استان (برابر پیوست شماره ۳) ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ استعلام نتیجه قطعی استعلام حراست را جهت اخذ تصمیم مقتضی به دبیرخانه کمیسیون استانی اعلام و در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت مقرر، دبیرخانه کمیسیون استان نسبت به طرح پرونده در کمیسیون مربوطه اقدام می نماید.
تبصره ۲: معاونین و مشاورین رئیس جمهور، وزراء و روسای سازمانهای کشوری و رده های هم طراز ایشان، معاونین وزراء، استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران و ائمه جمعه شهرستانها نیاز به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد ندارند.
تبصره ۳: جهت تصمیم گیری در خصوص اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد افراد سرشناس و معتمدین محلی و موارد نظیر ایشان که در امور خیریه شرکت دارند و نزد مردم و خیرین استان از اعتبار ویژه برخوردارند با پیشنهاد بهزیستی استان و تایید کمیسیون ماده ۲۶ ستاد بهزیستی کشور اقدام می گردد.

بیشتر بخوانید:   بخشودگی جرائم موسسات خیریه ای که به دلیل عدم رعایت تکالیف قانونی، مشمول مالیات و یا جریمه شده اند.

ماده ۱۰:
موسسات موظفند پس از دریافت پروانه تاسیس صادره از سوی کمیسیون عالی یا استانی به منظور ثبت موسسه در اداره کل ثبت شرکتهای غیر تجاری تهران و یا استان مربوطه، پروانه تاسیس و اساسنامه ممهور به مهر دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراکز غیردولتی برای موسسات کشوری و یا معاونت مشارکتهای مردمی استان مربوطه را به اداره مذکور تحویل نمایند. (فرایند صدور پروانه تاسیس پیوست شماره ۳)
تبصره ۱: مدت اعتبار و تمدید پروانه تاسیس ۳ سال می باشد.
تبصره ۲: استان موظف است پروانه تاسیس را مطابق فرم واحدی که دبیرخانه کمیسیون عالی تهیه و برای استانها ارسال نموده صادر نماید. (پیوست شماره ۴)

ماده ۱۱:
موسساتی که پروانه تاسیس خود را از سازمان بهزیستی دریافت می دارند موظف اند در صورت هر گونه تغییرات در اهداف اساسنامه، هیات مدیره و بازرسان و مکان، مراتب را به تائید دبیرخانه کمیسیون ماده ۲۶ استانی برسانند
تبصره ۱: این تغییرات بایستی در چهارچوب اهداف اساسنامه تیپ ایجاد گردد و در اساسنامه موسسه قید گردد.

ماده ۱۲:
مقررات عمومی:
۱- ثبت عملکرد مالی در دفاتر قانونی و پلمپ شده انجمن ها و موسسات غیردولتی و خیریه و ارائه ترازنامه سالانه به بهزیستی استان الزامی می باشد.
۲- دبیرخانه کمیسیون و کمیته تخصصی موظفند اهداف موسسه را با اهداف و موضوع فعالیت معاونت تخصصی مربوطه تطبیق داده و به کمیسیون گزارش دهند.
۳- چاپ هر گونه قبض و نصب یا پخش صندوق های جمع آوری کمکهای مردمی می بایست با مجوز سازمان بهزیستی صورت پذیرد.
۴- افتتاح حساب بانکی به نام موسسه و اعلام آن به سازمان بهزیستی الزامی می باشد.
۵- ذکر عبارت « با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان » در تابلوی (مصوب) سربرگ و مهر توسط موسسه مذکور الزامی می باشد.
۶- اقلیت های دینی مقرر در قانون اساسی می توانند برای ارائه خدمت به اقلیت های دینی خود طبق مفاد این دستور العمل نسبت به تاسیس موسسات غیر دولتی اقدام نمایند.
۷- خدمات هیات مدیره و اعضای موسس به صورت افتخاری و داوطلبانه بوده و فقط مدیرعامل و کارکنان حق الزحمه دریافت می نمایند.
۸- نصب پروانه فعالیت در دفتر کار مدیر موسسه الزامی می باشد.
۹- رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی سازمان بهزیستی در ارتباط با عملکرد و وظایف محوله
۱۰- شرکت نیروهای انسانی و پرسنل در دوره های آموزشی مصوب سازمان بهزیستی
۱۱- تهیه دفتر پذیرش و ثبت مشخصات کامل خدمت گیرندگان و حفظ و نگهداری اطلاعات و سوابق در پرونده های مربوطه با رعایت کامل راز داری حرفه ای
۱۲- هر گونه تعطیلی موقت یا دائم باید براساس اساسنامه و هماهنگی با سازمان بهزیستی استان باشد.
۱۳- مسئولیت کلیه فعالیتهای موسسات غیردولتی و خیریه به عهده اعضای هیات مدیره و مدیرعامل می باشد.
۱۴- ایجاد هر گونه شعبه خارج از استان محل موسسه و خارج از کشور و یا جذب مشارکت مردمی از آن محل منوط به تائید کمیسیون عالی می باشد.
۱۵- هر گونه فیلمبرداری، حضور بخش خبری، مهمانان خارجی در مراکز و موسسات غیردولتی باید با هماهنگی و اجازه سازمان بهزیستی استان صورت پذیرد.

بیشتر بخوانید:   راههای ساده جلوگیری از گرسنگی

ماده ۱۳:
نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات موسسات موضوع این دستور العمل مطابق با دستور العمل نظارتی مصوب شورای محترم معاونین سازمان صورت می پذیرد.
۱- تعطیل موقت یا دائم یا انحلال موسسات که به حکم مراجع قضائی انجام می پذیرد از مقررات این دستور العمل مستثنی می باشد.
۲- در صورت صدور حکم تعطیل موقت برای موسسات، جهت تعیین تکلیف فعالیتهای که برای آنها پروانه فعالیت صادر شده است، طبق ضوابط تعیین شده توسط حوزه های تخصصی عمل خواهد شد.
۳- تعطیلی موقت فعالیتی که برای آن از سازمان مجوز لازم دریافت شده است، بدون هماهنگی و موافقت سازمان از سوی موسسات ممنوع می باشد.
۴- در صورت انحلال دائم مؤسسات موضوع این دستورالعمل، مجمع عمومی فوق العاده با نظارت سازمان هیئت تصفیه ای را انتخاب می کند و این هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری اموال و املاک به سازمان بهزیستی کشور و با نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.
تبصره: در مواردی که انحلال و یا تعطیل دائم موسسات غیردولتی و خیریه مطرح است سازمان بهزیستی در ارتباط با بدهی و تعهدات موسسات به اشخاص حقیقی و حقوقی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده ۱۴:
چگونگی تمدید پروانه تاسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی و خیریه مطابق با پیوست شماره ۵ خواهد بود.
انجمن ها و موسسات غیر دولتی و خیریه باید سه ماه قبل از پایان تاریخ اعتبار پروانه تاسیس، اقدام به تمدید نموده و در صورت عدم تمدید مجوز تا سه ماه بعد از پایان مهلت مقرر در مجوز، کمیسیون استانی مجاز به ابطال موقت پروانه تاسیس خواهد بود که متعاقباً پرونده به کمیسیون عالی ماده ۲۶ جهت تصمیم گیری نهایی ارسال می گردد.
مدارک لازم جهت تمدید پروانه تاسیس:
۱- گزارش فعالیت ۳ ساله (مالی و اداری و…)
۲- دو قطعه عکس پرسنلی رئیس هیات مدیره
۳- تاییدیه دفتر حراست
در صورت تغییر اعضای هیات مدیره علاوه بر موارد فوق الذکر، ارائه مدارک ذکر شده در ماده ۸ این دستور العمل برای اعضای جدید الزامی می باشد.

ماده ۱۵:
نحوه ایجاد شعبه در مکانی غیراز محل اصلی موسسه:
ایجاد هر گونه شعبه جدید در استان محل موسسه منوط به کسب اجازه از کمیسیون ماده ۲۶ همان استان خواهد بود. بدیهی است جهت فعالیت در سایر استانها پرونده با ذکر دلایل همراه با نظر کمیسیون استانی توسط دبیرخانه کمیسیون استانی به کمیسیون عالی ارسال خواهد شد.

ماده ۱۶:
این دستورالعمل در ۱۶ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه مورخ ۱۳/۳/۸۷ شورای محترم معاونین سازمان بهزیستی کشور به تصویب رسید.

 موسسه خیریه مهرگستر پرهام تهران  شماره ثبت 44662  فعالیت در حوزه اختلال اُتیسم  با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران  mgptc.com

منبع : http://www.behzisti.ir/Documents/Show.aspx?id=175 سازمان بهزیستی کشور

همچنین ببینید

Rubik's Games for pc

Rubik’s Games for pc

Professor Erno Rubik is back with four easy-to-play games in addition to his famous cube. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *