حفاظت شده: Host

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

همچنین ببینید

USB

How do I boot from USB on Sony Vaio?

How do I boot from USB on Sony Vaio? With the laptop off, simply press the Assist …