خانه » بایگانی برچسب: item

بایگانی برچسب: item

How to search through all items of a combobox in C#?

c# Shrp Programing

How to search through all items of a combobox in C#?امتیاز دهی به این نوشته بدست آوردن متن همه آیتمهای داخل یک کومبو باکس در برنامه نویسی با C# I have a combobox, and I would like to search through every element in it. How can I do this? (also the number of items is not the same everytime, but …

ادامه نوشته »

اضافه کردن آیتم به لیست باکس در C# How might I add an item to a ListBox?

c# Shrp Programing

اضافه کردن آیتم به لیست باکس در C# How might I add an item to a ListBox?امتیاز دهی به این نوشته list.Items.add(new ListBoxItem("name", "value")); The internal (default) data structure of the ListBox is the ListBoxItem. You can choose what do display using the DisplayMember of the ListBox. List<SomeData> data = new List<SomeData>(); data.Add(new SomeData() { Value = 1, Text= "Some …

ادامه نوشته »