خانه » بایگانی برچسب: Data Visualization

بایگانی برچسب: Data Visualization

تصویرسازی داده‌ها Data Visualization

گروه فنی مهندسی پرهاست ParHost.net

امتیاز دهی به این نوشته تصویرسازی داده‌ها (Data Visualization) به معنی ایجاد و مطالعه نمایش بصری داده، یعنی «اطلاعات چکیده‌شده به یک شکل شماتیک، شامل خواص یا متغیرهای مربوط به واحدهای اطلاعاتی» است. به گفته فریدمن (۲۰۰۸) «هدف اصلی تصویرسازی داده‌ها ارتباط واضح و کارآمد اطلاعات از طریق ابزارهای گرافیکی است. البته به این معنی نیست که تصویرسازی داده‌ها برای …

ادامه نوشته »