خانه » بایگانی برچسب: Comment

بایگانی برچسب: Comment

اضافه کردن نکته یا پیام به واژه ها در Ms Word و Tracking

Keeping Track of Changes Made to a Document

اضافه کردن نکته یا پیام به واژه ها در Ms Word و Trackingامتیاز دهی به این نوشته در یک سند Word می توان به واژه ها، پیام یا نکاتی را اضافه کرد. این پیام ها می تواند برای اطلاع خود نویسنده سند باشد یا برای خواننده. همچنین این پیام ها را می توان در سند نشان داد و یا مخفی …

ادامه نوشته »