خانه » بایگانی برچسب: دوستی

بایگانی برچسب: دوستی

دشمن باشرف

دست دوستی رفاقت باهم بودن

امتیاز دهی به این نوشته اگر کسی صادقانه با شما کینه ورزی کرد و دشمنی خود را نشان داد به او احترام بگذارید! زیرا او دشمن با شرفی است او بهتر از دوستی است که ریاکارانه محبت میکند.

ادامه نوشته »