خانه » بایگانی برچسب: دشمن با شرف

بایگانی برچسب: دشمن با شرف

دشمن باشرف

دست دوستی رفاقت باهم بودن

0.0 00 اگر کسی صادقانه با شما کینه ورزی کرد و دشمنی خود را نشان داد به او احترام بگذارید! زیرا او دشمن با شرفی است او بهتر از دوستی است که ریاکارانه محبت میکند.

ادامه نوشته »