آرشیو برچسب های: تلگرامک

دنیا که به پایان برسد

دنیا که به پایان برسد

دنیا که به پایان برسد دنیایی دیگر خواهند ساخت و خنده ی تو جای آفتاب را خواهد گرفت

ادامه مطلب »

هر صبح به خوشبختی چوب حراج می زنند

هر صبح در بازار دنیا به “خوشبختی” چوب حراج می زنند… اینکه ما قدم برنمیداریم و قیمت پیشنهاد نمیکنیم داستان دیگریست… “خوشبختی” پیدا کردنی نیست… بدست آوردنی ست…

ادامه مطلب »